Certificeret Grøn Salon

Du er nok enig med mig i at der findes rigeligt i forvejen af farlige kemikalier i vores dagligdag?

Du bliver glad for at høre at Frisør Stationen er en certificeret Grøn Salon.

Det betyder, at jeg har papir på at jeg tager økologi og bæredygtighed seriøst:

 • Jeg bruger grønne produkter
 • Det bliver kontrolleret årligt
 • Jeg arbejder med energibesparelser og økologi hvor det er muligt

Som en Grøn Salon kan jeg lave alle de moderne behandlinger som forventes af de bedste frisører. Jeg kan være lige så kreativ som jeg plejer, og du slipper for den skadelige kemi.

Silkeborg banegård

Mine kunder ved at som Grøn Salon kan jeg tilfredsstille deres ønsker om moderne hårpleje med minimal risiko for skader og allergi.

Hvis du skal til at finde en ny frisør i Silkeborg, kan du overveje Frisør Stationen, fordi det er bedre for din helse og hår.

Hvorfor Grøn Salon?

Grøn Salon ordningen vil gøre op med de mest sundhedsskadelige stoffer i kosmetik. Der findes ingen officiel eller almen definition af, hvad grøn kosmetik er.

Det er en krævende proces hvor der bliver foretaget en energi- og miljøgennemgang. Hvorefter salonen modtager en energi- og miljørapport med en række forslag til forbedringer.

De produkter jeg bruger er kontrolleret at de lever op til kravene til en Grøn Salon. Jeg må ikke engang tilbyde dig ikke-økologisk kaffe!

Grøn salon ordningen er på denne måde kontrolleret uvarslet en gang hvert år.

Grøn Salon har derfor udpeget en række stoffer som er:

 • meget udbredte i hårkosmetik og
 • særligt skadelige (ekstremt allergifremkaldende, hormonforstyrrende, kræftfremkaldende mv.)

Disse må ikke bruges i en Grøn Salon.

Krav til en Grøn Salon

Det er et krav at salonen løbende fokuserer på miljø- og energiforholdene.

Det betyder, at der hvert år vælges nye indsatsområder, der skal forbedres. Indsatsområderne vælges indenfor mindst to forskellige miljøemner fra indsatskataloget.

Indsatsområder kan være indenfor el-, varme- eller vandforbrug, affaldshåndtering, kemiske stoffer samt transport og indkøb. Fx kan en indsats være at vælge energibesparende belysning, udskifte de produkter der indeholder farlig kemi eller bruge svanemærkede rengøringsmidler og dermed reducere energiforbruget eller skadelige miljøpåvirkninger.

Der er otte obligatoriske krav til en Grøn Salon:

 1. Den daglige leder har viden om kemi og sundhed ved produkter. Salonens daglige leder har deltaget Grøn Salon kursus om kemi, arbejdsmiljø og sundhed i frisørfaget


 2. Salonens ejer/daglige leder og ansatte har den 4-årige frisør uddannelse. Dette gælder dog ikke for elever.


 3. Ingen produkter i salonen indeholder kemiske stoffer, som er opstillet på Grøn Salons Forbudtliste. Dette omfatter også produkter til videresalg. Produkter med stoffer på Grøn Salons Forbudtliste skal være udfaset, inden salonen kan blive certificeret Grøn Salon.


 4. Salonen er særligt opmærksom på allergi og overfølsomhed. Inden en behandling spørges kunden om han/hun er overfølsom over for bestemte stoffer. Ved allergiske reaktioner opfordres kunden til at indberette det hos egen læge.


 5. Afblegning af hår må ikke komme i kontakt med hovedbunden.


 6. Der gøres rent med miljømærkede rengøringsmidler.


 7. Hvis der sker servering i salonen, skal varerne være økologiske.


 8. Den daglige leder/ejer skal instruere personalet i betydningen af Grøn Salon og udlevere Grøn Salon-folderen til personalet.

Vurdering af indholdsstoffer

Grøn salon vurderer alle salonens produkter, stof for stof

Sådan forgår vurderingen:

Produkterne bliver tilsendt Grøn salon fra frisører, som gerne vil have deres produkter kontrolleret, hvis de ikke findes på vores lister, eller fra producenter, som gerne vil i dialog med Grøn Salon.

Da vi ikke kender til stoffernes koncentrationer, og da vi ønsker at undgå negative effekter ved sammenblanding af problematiske stoffer, tager Grøn salon kun sjældent hensyn de problematiske stoffers koncentration i produktet. 

Grøn salon laver ingen produkter, sælger ingen produkter og repræsenterer ingen forhandlere eller producenter.

Stofvurdering:

Grøn Salons vurderer om det enkelte stof har skadelige virkninger på sundhed eller miljø. Vi lægger vægt på at undgå irritererende og allergifremkaldende stoffer, og stoffer, som er giftige og stærkt sundhedsskadende, er naturligvis også udelukket fra produkter i Grøn salon.

Stoffer, som er kræftfremkaldende, fosterskadende eller hormonforstyrrende, er udelukket fra Grøn Salon. Dette gælder også for stoffer som er mistænkt for dette.

Positivlisten og negativlisten

Grøn salons lister over forbudte stoffer findes på negativlisten og godkendte stoffer på positivlisten. Disse lister er udarbejdet med Dansk Frisør & Kosmetikerforbund. Der findes også observationsliste.

Du kan se alle listerne her.

Se mere information om Grøn Salon certificeringen på deres hjemmeside.

Menu
  Ring
  Book tid